We just finished this week's experiment, where we used alphas to learn more about zirkonium, and therefore I thought that today I have to give you 10 Friday Facts about ALPHA RADIATION (a couple of weeks ago I wrote about radiation in general, you can read that blogpost HERE):
2 proton (p) + 2 neutrons (n) = alpha particle = helium nucleus
 1. Alpha radiation is one of the types of particle radiation - alpha radiation is like a stream of alpha particles (I change all the time between calling it just alphas, alpha particles, or alpha radiation - they're all the same 🙂 )
 2. An alpha particle is exactly the same as a helium nucleus (so, a helium atom stripped of its electrons)
 3. A helium nucleus consists of 2 protons and 2 neutrons - meaning that an alpha particle consists of two protons and two neutrons
 4. Alpha particles/radiation have a very short range - meaning they can't move very far; for example they only get a couple of centimetres in air
 5. Since the alpha particles have such a short range, it means that they are very easy to shield yourself, or protect yourself, from 
 6. If you get something (a source) in your body that emits alpha particles, this can be quite bad, since basically none of the alphas will get out of your body, and all their energy will be deposited inside your body
 7. Radon is an example of a radioactive gas that emits alpha radiation
 8. As long as whatever material that emits alphas is on the outside of your body, it can't hurt you (if the only problem with this material is that it emits alphas, of course)
 9. If I hold some material that emits alpha radiation in my hand, I won't get any dose (from radiation) to my hand (except from the part of my skin which is already dead, but I don't really care about whether or not my dead skin cells are exposed to a radiation dose ;))
 10. Heavy, unstable nuclei can emit an alpha particle to become a little bit lighter, and therefore more stable - ie, it's a little bit like "chopping" off a small part of the nucleus (like you have an apple, and you take a knife and you chop off a small part, then you have a little smaller apple and a piece of the apple)
helium atom: alpha particle + 2 electrons <3

God kveld hjerter (eller er det kanskje mer passende å si "god natt"? :P)
I dag har jeg holdt årets første foredrag, om stråling og strålingsfobi og myter og sånn, og så er jeg visst et "talent" på dn.no (sammen med Hadia Tajik og Peder Stavnes Karlsen *stolt*).

Så var det møte med Bulldozer Film, angående Sushi og Kjernekraft (I have some writing to do...:P), og det har egentlig gått ganske slag i slag. Innså at det var meningsløst å dra opp på Blindern igjen, så da hadde jeg 15 minutter til rådighet som jeg brukte på Lakkbar på Glassmagasinet - fargen falt selvsagt på rosa, og da jeg kom på ELIXIA rett etter åtte innså jeg at fargen matchet skoene mine helt perfekt *rosalykke* 

Så er et over til dagens hovedtema; nemlig "Stråling og kreft og forskning og sånn, del 2", og i dag handler det om den radioaktive gassen radon (del 1, mer generell om stråling og kreft kan du lese HER

"Norge praktiserer i dag de strengeste retningslinjer med hensyn til radon i hus. Her settes grensen til 100 Bq/kubikkmeter luft. Deretter følger USA med 148 Bq/kubikkmeter luft, mens de fleste andre land har et mer avslappet forhold.

Vi vet at store radonmengder, slik man fant i gamle gruver har ført til lungekreft. Det er i tråd med at store stråledoser kan gi kreft. Men de radonmengder man finner i de aller fleste hus, er bare en liten brøkdel av det man finner i gruver; det gir små stråledoser og det er derfor tvilsomt om det har noen negativ betydning for oss som bor der. (Forskning med hunder viser en positiv effekt for radonmengder opp til 1000 Bq/kubikkmeter.)

(...)

Når det gjelder lungekreft er det røyking som er den "store, stygge ulven". Strålevernet, Helsedepartementet og et 50-talls firmaer som måler og tilbyr tiltak mot radon, hevder at ca 300 nordmenn dør av lungekreft forårsaket av radon hvert år. Tallet er tatt ut fra en modell som Strålevernet bruker. Den sier at store doser gir økt risiko for kreft (noe vi er enige om) og at små doser gir en tilsvarende mindre risiko for kreft (noe ny forskning ikke støtter). Vi hevder derfor at de retningslinjene som nå praktiseres er dyre for samfunnet og skaper ubegrunnet frykt og engstelse for stråling. "

- Thormod Henriksen (professor emeritus i biofysikk)
--------------------------- 

DN-saken kan du lese HER, og det er to ting jeg skal bli flinkere på, som ikke kom med i denne saken (fordi jeg bare ikke kom på det da jeg snakket med journalisten; jeg sto nemlig utenfor labben i Orsay/Paris, og hadde veldig dårlig kontakt, og var litt stresset siden jeg egentlig skulle være inne og på vakt): 1) jeg må få ting unna - gjøre den reiseregningen med én gang (jepp, jeg gjorde den i går, altså første dagen tilbake på kontoret etter Paris), eller sjekke kalenderen og svare på den forespørselen når jeg faktisk leser mailen, feks... Og 2) jeg skal nyte! Da tenker jeg spesielt på de ukene jeg er med Alexandra - jeg vil være flinkere til å være skikkelig til stede, kose meg, og lade batteriene - så tror jeg at jeg kan yte bedre de ukene jeg ikke har Alexandra óg 😉 Ikke fordet; jeg er ikke så verst på å nyte nå heller - elsker feks å starte dagen med en cortado (ja, jeg har gått fra latte til cappuccino til cortado - ble bare for mye melk, altså) på Café Ro  ♥♥♥ Disse to punktene har jeg til og med skrevet ned på postit-lapper som jeg har hengt over skjermene mine på kontoret #jegelskerlister 😛

2

Som vi alle vet så er alt som er naturlig bare bra; kanskje de kan selge (naturlig) radongass på helsekosten 😀

Du trenger:
Uran, eller thorium, eller begge deler 😉

Du gjør:

INGENTING; radon-gassen blir laget HELT AV SEG SELV, fra enten uranet eller thoriumet - og dette skjer hele tiden <3

Det som skjer, da, er at naturlig thorium, som kun består av thorium-232 sender ut en alfapartikkel og blir til radium-228 som sender ut en betapartikkel og blir til actinium-228 - betapartikkel - thorium-228 - alfapartikkel - radium-224 - RADON-220
Naturlig uran består av to isotoper - uran-235 og uran-238, så der er det to ting som skjer:
 1. Uran-235 - alfapartikkel - thorium-231 - betapartikkel - protaktinium-231 - alfapartikkel - actinium-227 - betapartikkel - thorium-227 - alfapartikkel - radium-223 - alfapartikkel - RADON-219
 2. Uran-238 - alfapartikkel - thorium-234 - betapartikkel - protaktinium-234 - betapartikkel - uran-234 - alfapartikkel - thorium-230 - alfapartikkel - radium-226 - alfapartikkel - RADON-222
Sånn er dét! Og alt dette er såkalte radioaktive serier; altså at et radioaktivt stoff blir til et annet radioaktivt stoff som igjen blir til et radioaktivt stoff, osv, helt til de ender opp i et stabilt stoff <3<3<3
<3 alt som er NATURLIG <3

Radongassen er radioaktiv og sender ut alfastråling/alfapartikler, og regnes som den nest viktigste årsaken til lungekreft (etter røyking - ingenting slår røyking) 😀

5

Hei dere søteste!!!

I kveld mååå jeg bare skrive litt om radioaktivitet:
De fleste atomkjerner er jo faktisk radioaktive, og den vanligste strålingen (ioniserende stråling) er alfa-, beta- og gammastråling.
Alfastråling, eller alfapartikler, om du vil, er heliumkjerner; altså en partikkel som består av 2 protoner og 2 nøytroner:)
Betastråling, eller betapartikler, er elektroner 🙂
Gammastråling er ikke partikler, og kanskje det man ser for seg når man tenker "stråling" -  veldig høyfrekvent lys, på en måte 🙂

Atomkjernen kan sende ut forskjellige typer stråling; feks alfa-,beta- eller gammastråling

Alle de tre stråletypene, og også annen ioniserende stråling, har det til felles at de kan slå løs elektroner fra atomene i det materialet som de går igjennom: feks blyplater, eller kroppen din. Selv om dette er felles er på en måte alfastråling og gammastråling to ytterpunkter, og oppfører seg egentlig ganske forskjellig...

For det første så er det jo sånn at de tre forskjellige stråletypene har veldig forskjellig rekkevidde: Alfapartikkelen går veldig kort i luft, og stoppes av feks et papirark, eller dødhuden din (hvis du hadde et stoff som sendte ut alfastråling i hånden din). Betastrålingen har sånn "mellom"rekkevidde; den går gjennom huden din, men stoppes av et ganske tynt lag metall (men det er ikke så lurt å holde et stoff som sender ut masse betastråling, for da kan du faktisk være så superuheldig å få brannsår på huden din :/ ). Gammastrålingen har lang rekkevidde og kan feks gå rett gjennom kroppen din (uten egentlig å gjøre så masse skade), og man trenger en god del bly for å stoppe denne stråletypen.

Hvilken stråletype som er mest skadelig, kan man ikke bare si sånn helt uten videre - for det kommer jo feks an på om kilden (det stoffet som sender ut strålingen)  er utenfor eller inne i kroppen. For å gjøre det enda vanskeligere kan det også være stor forskjell på hvor skadelig det er avhengig av om man spiser eller puster inn strålekilden (plutonium er feks veldig radiotoksisk hvis man puster det inn, og kan øke sannsynligheten for lungekreft, mens det ikke er så ille dersom man spiser det - uten at jeg med dette anbefaler å spise plutonium til frokost, altså 😛 )
Dessuten er det sånn at alfastråling altså stoppes veldig lett, men den slår løs veldig mange elektroner på et lite område, og hvis dette skjer inne i kroppen din så er det ikke nødvendigvis så bra (siden den gjør masse skade på et begrenset område, istedetfor litt skde på et stort område) - dette kalles LET  (Linear Energy Transfer), men det tror jeg nesten jeg må skrive mer om en annen dag, for nå er jeg bare så utrolig trett og sliten, og jeg må få skjønnhetssøvnen min før jeg skal stå og holde fordrag for masse elever ifbm UngForsk på Universitetet i morgen...kanskje vi sees?
Husk forresten at du kan subscribe til mine Facebook-oppdateringer, og/eller følge meg på Instagram - jeg heter selvsagt sunnivarose;)
-Sunniva