Hi everyone, sorry I've been quiet since Sunday! I was planning to share my plan of the week on Monday, but then the day just sort of disappeared, and I really don't know what happened to the rest of the week either (I know that yesterday disappeared since I was in charge of the nuclear physics group's christmas party, and this weekend, including today, I'm at Trysil, but Monday, Tuesday, and Wednesday I really don't know...:/)
Anyway, here are 10 facts about Beta radiation, since today is Friday and it's rime for facts (read about Alpha radiation HERE):
  1. beta radiation consists of particles - you can call it betas, beta particles or beta radiation.
  2. beta particles (or betas or beta radiation) is just exactly the same as electrons - beta particles are free electrons.
  3. you can have either beta plus or beta minus radiation (so it's actually not exactly true that beta particles are electrons, because if they're beta plus particles, then they're positrons, and if they're beta minus, then they're electrons).
  4. I think beta decay (the process where a nucleus emits a beta particle) is really weird: I mean, a neutron actually changes into a proton (or a proton changes into a neutron, if it's a beta plus).
  5. beta minus decay is also called electron emission, and beta plus decay is called positron emission.
  6. when a nucleus emits (sends out) a beta particle, it transforms into a nucleus that has a higher proton number (hydrogen would for example turn into a helium nucleus, since helium has one more proton than hydrogen) - this also means, that, yes, you can make gold from platinum, that has one less proton than gold.
  7. beta particle a are sometimes relativistic - that means that they move with a speed that's close to the speed of light, and that makes them seriously difficult to deal with (for instance theoretical calculations).
  8. if the beta particle is emitted in air, it usually moves a few meters before it is stopped (it has a range of a couple of meters in air). In water it moves only a few centimeters. This means they're quite easy to shield yourself from...
  9. most fission products emit beta (minus) radiation.
  10. beta radiation can cause actual "burns" on your skin; you can see (and feel) that your skin turns red, if you're very close to an intense source of beat radiation.

5

Hei dere søteste!!!

I kveld mååå jeg bare skrive litt om radioaktivitet:
De fleste atomkjerner er jo faktisk radioaktive, og den vanligste strålingen (ioniserende stråling) er alfa-, beta- og gammastråling.
Alfastråling, eller alfapartikler, om du vil, er heliumkjerner; altså en partikkel som består av 2 protoner og 2 nøytroner:)
Betastråling, eller betapartikler, er elektroner 🙂
Gammastråling er ikke partikler, og kanskje det man ser for seg når man tenker "stråling" -  veldig høyfrekvent lys, på en måte 🙂

Atomkjernen kan sende ut forskjellige typer stråling; feks alfa-,beta- eller gammastråling

Alle de tre stråletypene, og også annen ioniserende stråling, har det til felles at de kan slå løs elektroner fra atomene i det materialet som de går igjennom: feks blyplater, eller kroppen din. Selv om dette er felles er på en måte alfastråling og gammastråling to ytterpunkter, og oppfører seg egentlig ganske forskjellig...

For det første så er det jo sånn at de tre forskjellige stråletypene har veldig forskjellig rekkevidde: Alfapartikkelen går veldig kort i luft, og stoppes av feks et papirark, eller dødhuden din (hvis du hadde et stoff som sendte ut alfastråling i hånden din). Betastrålingen har sånn "mellom"rekkevidde; den går gjennom huden din, men stoppes av et ganske tynt lag metall (men det er ikke så lurt å holde et stoff som sender ut masse betastråling, for da kan du faktisk være så superuheldig å få brannsår på huden din :/ ). Gammastrålingen har lang rekkevidde og kan feks gå rett gjennom kroppen din (uten egentlig å gjøre så masse skade), og man trenger en god del bly for å stoppe denne stråletypen.

Hvilken stråletype som er mest skadelig, kan man ikke bare si sånn helt uten videre - for det kommer jo feks an på om kilden (det stoffet som sender ut strålingen)  er utenfor eller inne i kroppen. For å gjøre det enda vanskeligere kan det også være stor forskjell på hvor skadelig det er avhengig av om man spiser eller puster inn strålekilden (plutonium er feks veldig radiotoksisk hvis man puster det inn, og kan øke sannsynligheten for lungekreft, mens det ikke er så ille dersom man spiser det - uten at jeg med dette anbefaler å spise plutonium til frokost, altså 😛 )
Dessuten er det sånn at alfastråling altså stoppes veldig lett, men den slår løs veldig mange elektroner på et lite område, og hvis dette skjer inne i kroppen din så er det ikke nødvendigvis så bra (siden den gjør masse skade på et begrenset område, istedetfor litt skde på et stort område) - dette kalles LET  (Linear Energy Transfer), men det tror jeg nesten jeg må skrive mer om en annen dag, for nå er jeg bare så utrolig trett og sliten, og jeg må få skjønnhetssøvnen min før jeg skal stå og holde fordrag for masse elever ifbm UngForsk på Universitetet i morgen...kanskje vi sees?
Husk forresten at du kan subscribe til mine Facebook-oppdateringer, og/eller følge meg på Instagram - jeg heter selvsagt sunnivarose;)
-Sunniva