Hopp til innhold

Lesespørsmål: Fremtidens skole – Ludvigsen-utvalget

"Et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden."

 

Jeg har fått en del spørsmål om hva dette "Ludvigsen-utvalget" egentlig er, og hva jeg/vi skal gjøre der. Denne uken - fra onsadg til fredag - skal utvalget også på studietur til Paris og OECD (ca en million sider å lese igjennom før dette som en forberedelse til turen :P), så da passer det jo veldig fint å fortelle litt om hva vi egentlig skal 😀
 
Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.
Utvalget skal levere en delinnstilling innen 1. september 2014 som presenterer et kunnskapsgrunnlag og en analyse av:
 • den historiske utviklingen i grunnopplæringens fag [1] over tid,

 • grunnopplæringens fag i forhold til land det er naturlig å sammenlikne oss med, herunder sammensetning, gruppering og innhold og

 • utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører knyttet til framtidige krav til kompetanse, som har relevans for grunnopplæringen.

Utvalget skal levere en hovedinnstilling innen 15. juni 2015 med vurdering av:
 •  i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv,

 • hvilke endringer som bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i større grad bør prege innholdet i opplæringen,

 • om dagens fagstruktur fortsatt bør ligge til grunn, eller om innholdet i opplæringen bør struktureres på andre måter og

 • om innholdet i formålsparagrafen for grunnopplæringen i tilstrekkelig grad reflekteres i opplæringens faglige innhold.

Minst ett av utvalgets forslag til endringer skal kunne realiseres innenfor dagens ressursrammer.
En forutsetning for utvalgets arbeid er at den gjeldende formålsparagrafen for grunnopplæringen opprettholdes. Forslagene skal legge til grunn at elevene ved utgangen av grunnskolen fortsatt skal kunne velge mellom alle utdanningsprogrammer i videregående opplæring. Utvalget skal ikke foreslå en konkret fag- og timefordeling.
[1] Begrenset her til alle fag i grunnskolen og fellesfagene i videregående opplæring (norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving).Det er et spennende og utfordrende arbeid, og hvis dere vil lese mer så har utvalget også selvsagt en blogg <3 åpen prosess <3

Håper dette var litt oppklarende 😉

Her er det kaffe, sminke og forelesningdforberedelse som står på plakten - om et par timer holder jeg min første forelesning  noensinne, i kurset MNKOM3000/4000, og jeg er selvsagt superspent og gleder meg masse! Håper å få til en treningssøkt på ELIXIA i kveld, for forrige uke ble det faktisk bare én økt, og det var rett og slett for dårlig :/
God mandag alle <3<3<3

5 kommentarer til “Lesespørsmål: Fremtidens skole – Ludvigsen-utvalget

 1. Anders Woje Ellingsen

  Det er helt klart at kristendom må tilbake som obligatorisk fag i grunnskolen. Formålsparagrafen må endres. Problemet er at unger i dag oppmuntres til skamløshet. Det blir det et forferdelig samfunn av.

  Foredrag er gøy. Jeg håper du fikk oppmerksomhet!

  Svar
 2. Anonym

  "Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do." - Apple Inc.

  Svar
 3. Sunniva

  Er du alvorlig nå? For i såfall har vi nok ganske ulikt syn på hva som skal være av obligatoriske fag i skolen. At religionslære/religionshistorie er viktig som en del av allmenndannelsen er jeg helt enig i, men at det å ha et eget kristendomsfag er viktig er jeg nok helt uenig i 😉

  Foredraget både i går og i dag gikk bra 🙂

  Svar
 4. Anonym

  Jeg synes det burde være mulig å velge matte eller naturfag som valgfag i ungdomsskolen i stedet for å kun kunne velge språk. Det hadde jo vært mulig å lage et helt nytt mattefag der pensum ikke nødvendigvis hadde noe å gjøre med den vanlige matta man lærer i ungdomsskolen. For eksempel et matte/programmeringsfag der man lærte om vektorer og matriser.

  Svar
 5. Anonym

  Det er forresten ALT for mye humanioria i norsk skole. Jeg synes det ideelt sett burde være 50/50% humanioria og realfag. Totalt i grunnskolen har man 3222 timer humanioria, og bare 1785 timer med realfag.
  http://www.skoledata.net/Planer/Kulo/Fagogtime/kap2.htm

  Jeg har ikke talt med engelsk, eller de praktiske fagene kunst og håndtverk, musikk, mat og helse, og kroppsøving i rekningen over.

  Er det ikke like viktig med realfag som med humanioria?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *