Hopp til innhold
På fredag var jeg i spalten "Tenkeboksen" i A-magasinet, der forskjellige forskere blir stilt et spørsmål, og så skal man svare med maks 200 ord - veldig utfordrende, og gøy! 
Forrige uke var det altså min tur, og jeg skulle besvare spørsmålet "Har kjernekraft fått et ufortjent dårlig rykte?", og jeg gjorde så godt jeg kunne for å svare noe annet bare "JA", med 187 ord 😉
For de som ikke fikk lest teksten da den sto på trykk på fredag så deler jeg den selvsagt med dere her:

Det korte svaret er ja.Jeg opplever at mange blir redde når de hører ordet kjernekraft, og de har nok et bilde av dette som noe svært risikabelt og farlig. De tenker Tsjernobyl. Fukushima. Stråling. Atomvåpen. Radioaktivt avfall. Men hva vil det si at noe er farlig? Kalde fakta forteller oss at målt i dødsfall per TWh strøm produsert er ingenting tryggere enn kjernekraft. Dette inkludere selvsagt de nevnte ulykkene. Strømproduksjon ved kjernekraft tar altså færre liv enn strømproduksjon ved feks vann- eller vindkraft.Det fins land som har sivil kjernekraft uten å ha atomvåpen, og det fins land som har våpen men ikke sivil kjernekraft - så vi kan ikke trekke likhetstegn mellom kjernekraft og atomvåpen.Avfall er den største utfordringen, mener jeg, men den er ikke uløselig. Nye reaktortyper, gjenvinning av avfallet, og nye kan gi oss minimalt med avfall. Avfall som kun er radioaktivt i noen hundre år. Kjernekraft er den største, rimelige, pålitelige kilden vi har i dag til “utslippsfri” energi. Hvis man tenker på kombinasjonen befolkningsvekst og miljø er det for meg uforståelig at man kan være motstander av kjernekraft.

3 kommentarer til “

  1. simon gold

    Jeg derimot stiller meg litt kritisk til påstanden om at kjernekraftverk tar mindre liv enn kraftverk som drives av f.eks. vannkraft. Argumentet er godt nok dersom man tar utgangspunkt i at det blir bedre med nyere teknologi som f.eks nye reaktorer. Men sannheten er at det samme utgangspunktet gjelder også vannkraftverk vi har i Norge, hvor utstyret i flere tilfeller er over 30 år gamle og uskiftet som f.eks. Sarp vannkraftverk. Et motargument som i midlertidig er ugjendrivelig er at antall kjernekraftverk er langt færre enn antallet kraftverk som f.eks. vannkraftverk eller vindmøller.
    Som en kjernefysikk entusiast, så er du naturligvis også klar over at brenselscellene i en kjernereaktor benytter seg av Uran som er et svært radioaktivt stoff. Og at de konsekvensene som oppstår etter en ulykke ved et kjernekraftverk ikke under noen omstendigheter kan sammenlignes med vanlige ulykker som oppstår på andre kraftverk. Samt det at konsekvensene er gjeldene for større områder og tidsrom enn selve ulykkesstedet, som da var og er tilfellet ved Tsjernobyl hvor radioaktiviteten bredte seg helt til Norge hvor man fikk store mengder radioaktivt nedbør som da igjen gir videre konsekvenser. Og som du nevner var det jo senest i Japan at man evakuere store deler av populasjonen i Fukushima på grunn av brenselsstaver som var blitt ustabile.
    Så med alt dette i bakhodet, er det da moralsk riktig å benytte seg av kjernekraftverk når man vet hvor galt det kan gå? Særlig dersom man tar for seg alternativer som Terra energi...

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *