1) Du får jobb og tjener godt

To personer diskuterer
93 prosent av våre nyutdannede masterstudenter fikk jobb innen 6 måneder etter avsluttende eksamen. 60 prosent hadde jobb på hånda før de var ferdig med studiene. Andelen av våre kandidater som får jobb i næringslivet er økende. To av tre uteksaminerte studenter de siste to årene fikk jobb i næringslivet. Lønna er også god.

2) Arbeidsgiverne er veldig fornøyd med våre kandidater

Kontor
96 prosent av arbeidsgiverne mener vår masterutdanning er svært relevant eller relevant for deres virksomhet. Det viser en undersøkelse blant arbeidsgiverne til våre uteksaminerte masterstudenter både i privat og offentlig sektor.
Arbeidsgiverne mener våre kandidater har svært gode kvalifikasjoner på spesielt fire områder:
  • Fagkompetanse
  • Evne til analytisk tenkning
  • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
  • Evne til å arbeide selvstendig.
(Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen fra 2010)

3) Vi er ledende på bruk av databeregninger i utdanningen

Kollokviegruppe
Universitetet i Oslo (UiO) er det første universitet i verden hvor studentene får ta i bruk databeregninger allerede fra første semester – innen våre studier i realfag og teknologi. Andre universiteter venter med dette til en langt senere fase i studiene.
Med databeregninger fra første semester forstår studentene langt tidligere nytten av matematikk, fysikk og programmering. De ser direkte hva det kan brukes til. For eksempel kan våre studenter ta hensyn til luftmotstand når de beregner hvordan en pendel svinger. Dette er nærmest en umulig oppgave med papir og blyant. Studiet blir derfor mer levende og relevant fra første dag.
Det gjør også at våre studenter allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt, forske på realistiske problemstillinger blant annet i næringslivet.

4) Et hav av jobbmuligheter

Laboratorium
Prosjektingeniør, teknologileder, konsulent, programmerer, oljegeolog, ingeniør, apputvikler, finansanalytiker, kreftscreener, klimaforsker, medieanalytiker, utvikler av miljøvennlig maling, realfagslærer, toppsjef, stortingsrepresentant. Dette er bare et lite utvalg av yrkene til våre tidligere studenter.
Med utdanning fra UiOs studier innen realfag og teknologi kan du jobbe med nesten hva som helst – avhengig av dine interesser og hvilke fag du velger underveis.

5) Høy kvalitet på utdanningen

Kvalitetsarbeidet med våre studier betegnes som positivt og engasjementsskapende av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet. I NOKUT-rapporten fra 2013 heter det også at kvalitetsarbeidet er forbilledlig med tanke på å stimulere ansatte til å fokusere på utdanningskvalitet. NOKUT har også inntrykk av at alle, fra studenter til ledelsen, er engasjerte, endringsvillige og har visjoner og planer om å styrke utdanningskvaliteten.
Vi får spesielt ros for dynamikken og endringsviljen som ligger i arbeidet med databeregninger (se punkt 3).Også ForVei får skryt. Dette er et prosjekt hvor formålet er å øke trivselen og mestring av studiehverdagen forøvrig (se punkt 10).

6) Vi har de beste forskerne

Forsker på laboratoriet
Våre forskere har alltid sprengt grenser, Her er noen banebrytende funn:
Våre forskere tar også godt for seg i EU. Dette er svært hard konkurranse såkalte ERC Grants, som deles ut av European Research Council (ERC) - hvor enkeltforskere får inntil 20 millioner kroner.
Per i dag har 14 av våre forskere et slikt ERC Grant. Det utgjør omtrent en tredjedel av alle ERC Grants tildelt norske forskere. 
Det gror også godt blant våre unge forskere. De to siste årene har de fått veldig godt gjennomslag hos Forskningsrådet.
En av våre forskere gjorde det sentrale funnet som førte til av NTNU-forskerne May-Britt og Edvard Moser fikk Nobelprisen i fjor. Les om henne og portretter av noen av våre andre forskere. 
Som student får du nærkontakt flere av våre toppforskere - som forelesere og veiledere.

7) Vi samarbeider med næringslivet

8) Tung satsing på innovasjon

robot og studenter
Drømmer du om din egen bedrift, har du mange muligheter for å komme i gang hos oss. Et stort antall bedrifter har sett dagens lys som følge av ideer hos studenter og forskere. 
Vi har også steder hvor studentene våre kan leke og teste ut ideer. Det gjelder blant annet studentlaboratoriet Åpen Sone. Dette er et rom fult av spennende elektronikk hvor du kan bygge egne duppeditter, teste ut innovative ideer eller leke med ny teknologi.
Vil du ta skrittet ut og satse på å skape din egen arbeidsplass er det muligheter for det hos vår samarbeidspartner StartupLab i Forskningsparken
UiOs innovasjonsenhet Inven2 er best i Norden på kommersialisering av forskningsideer. Inven2 tilbyr også starthjelp til de beste gründerideene blant studentene.

9) Vi er Norges beste universitet

UiO campus
UiO er høyest rangert av de norske universitetene i de mest prestisjetunge internasjonale rangeringene:

10) Våre studenter er fornøyde med studiene og trives

gruppebilde